Qoraal Faaithe Le By... Abu Khalid

  Thursday January 24, 2013 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO YOUR FRIEND  
Qoraal Faaithe Le  By... Abu Khalid .

Afki maaygi taariikh eed mool in eh iyaa layi ee inti mahaki koobi kori hadi ani iski dayi ini ani wal ki ti taabidi

MAAG MAAG... GOBAY...GEERAAR....HALGOBSI .....HINDISI.....LAASHAAN....AFYAAL...ERDAAL.....iy haanookalebadin

HADI ANI HA QAADIDI DHEEL

dadki afki maayki ki hadaloow meeqa dheel iyaa layin?

DHELL LAN WING

SHUULAY.. BEEREY....KABEEBEY... GEBLEY....WAALAY....DHEEL RIIBI.........iy haanookale badin

DHEEL ARIIRED

DHUDHUUMISHOW.......NACASH....GODIN ......JIIDIN......KOBEEYBILITAA....BIREYBIREY....MINEY MINEY.....iy haanookale badin.

Markaa weybaa jirey ereyi badin oo liki hadali jiri 40 sani hadi ko hor oo hadi dhumen amibi li hilmaami taaas wey sheentey in uni in lahaayni keyd qorin ee marjac ahaan lin ki naqidi hadi masali liski qobsidi weybaaani ki mid ee
LIILIN...TUF...GARMEELI......LAYLOON......DHARUURI.......BIIGAAS....ARAAKI....iy haanookale badin.

Markaa weybaa hajeediyi fadeey ini uni lahaani keydki afki maayki taasoo liki keydiyow waliibi afki maay ki ta.aluuqsin.

taasoo li furow wal la eroow aqoon is weydaarsi oo liki arruuriyo bulshidi dhatiye matalan hadi webkun wey ki arigaay maag maag rewing qaar ki mid eh lanki ha diyaariyi eedaa ing mahadsinyi laakiin werybaa ha qorey wali us masqantis kahaayi oo kalieh mathalan alifbetidaa adeegsidi xarafki A wey haki qoreey afar maag maag laakiiin weybaa liki yaabee inki alif A layin inki yaraan 10--15 maag maag suaali wey waa hee seliki helee waa in bulshidi li dhax dhiki oo le eree sheegi maag maag ki bilaawidaas A ilaa iyo tomun maag maag waani in li siiyi dadkini waqti ki filin ilaa iyo 10 maalmood ki bacdini lin gudubi xarifki B.

qoraalkey weybaa haki gebi gabeeyee hay oo raali haadow ho ani wal gefi mi gefi ilaaheywi.

Qoraalkun Wayba Hane Deersiyay Oo Une Inke Mahad NagaaneWalalkane Abu Khalid.

Abu Khalid

Dhujiyow@hotmail.com

NO COMMENTS

ADD YOUR COMMENT:

*

*

*

  RELATED ITEMS  
   
  MOST READ  
   
  LATEST NEWS